รู้จักเรา : ข้อมูลเครื่องบิน


โบอิ้ง 747-SR

โบอิ้ง 747-SR
จำนวนเครื่อง : 1 ลำ
ความจุผู้โดยสาร : ชั้นธุรกิจ 16 ที่นั่ง /ชั้นประหยัด 446 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ : Pratt & Whitney JT 7
ความเร็วบิน : เร็วกว่าเสียง 0.85 เท่า / 560 ไมล์ต่อชั่วโมง
เพดานบิน : 41,000 ฟุต (12,400 เมตร)
ระยะบิน : 5,600 ไมล์ทะเล (8,960 กิโลเมตร)

โบอิ้ง 747-LR

โบอิ้ง 747-LR
จำนวนเครื่อง : 5 ลำ
ความจุผู้โดยสาร : ชั้นธุรกิจ 16 ที่นั่ง /ชั้นประหยัด 440 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ : Pratt & Whitney JT 9D/7A
ความเร็วบิน : เร็วกว่าเสียง 0.85 เท่า / 560 ไมล์ต่อชั่วโมง
เพดานบิน : 41,000 ฟุต (12,400 เมตร)
ระยะบิน : 6,800 ไมล์ทะเล (10,900 กิโลเมตร)

โบอิ้ง 757-200

โบอิ้ง 757-200
จำนวนเครื่อง : 3 ลำ
ความจุผู้โดยสาร : ชั้นประหยัด 216 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ : Rolls-Royce RB211
ความเร็วบิน : เร็วกว่าเสียง 0.80 เท่า / 450 ไมล์ต่อชั่วโมง
เพดานบิน : 42,000 ฟุต (12,700 เมตร)
ระยะบิน : 2,800 ไมล์ทะเล (4,480 กิโลเมตร)

MD-82
จำนวนเครื่อง : 4 ลำ
ความจุผู้โดยสาร : ชั้นประหยัด 176 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ : Pratt & Whitney JT 8D-217A/C
ความเร็วบิน : เร็วกว่าเสียง 0.76 เท่า / 430 ไมล์ต่อชั่วโมง
เพดานบิน : 37,000 ฟุต (11,200 เมตร)
ระยะบิน : 2,200 ไมล์ทะเล (3,520 กิโลเมตร)