รู้จักเรา : ความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการโดยสารโดยเครื่องบินนับเป็นสิ่งสำคัญทีเดียว คุณควรจะศึกษาคู่มือก่อนเดินทางทุกครั้ง ซึ่งคู่มือนี้อยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งของคุณเอง เพื่อรับทราบทางออกฉุกเฉินของเครื่องบิน แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น และอย่าลืมรัดเข็มขัดที่นั่งขณะที่ไฟสัญญาณแจ้งเตือน แค่การรัดเข็มขัดไว้ตลอดเวลานั้นก็จะช่วยลดอันตราย เพราะเครื่องอาจผ่านอากาศแปรปรวนโดยไม่คาดหมาย

ห้ามใช้ตลอดเที่ยวบิน

อุปกรณ์ที่ห้ามใช้ตลอดเที่ยวบิน ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิด, วิทยุสื่อสารแบบพกพา, เครื่องรับ-ส่งวิทยุทุกชนิด, อุปกรณ์สื่อสัญญาณทุกชนิด รวมทั้งของเล่นที่ใช้วิทยุบังคับ, โทรทัศน์ทุกชนิด, วิทยุติดตามตัว, ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้อาจรบกวนระบบการติดต่อ สื่อสาร และการเดินอากาศของเครื่องบิน


ใช้ได้หลังจากเครื่องขึ้นแล้ว 15 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้ได้หลังจากเครื่องขึ้นแล้ว 15 นาที และต้องหยุดใช้เมื่อเริ่มลดระดับเพดานบิน และไฟสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดเตือน ได้แก่ เครื่องคิดเลขไฟฟ้า, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าที่ไม่ต่อกับเครื่องพิมพ์, เครื่องเล่นวิดีโอ ชนิดพกพา, เครื่องเล่นเทป, ซีดี, มินิดิสก์และดีวีดี, เกมส์กด (เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นควรใช้เล่นกับหูฟังเท่านั้น) และเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเที่ยวบิน

อุปกรณ์ที่ใช้ได้ตลอดเที่ยวบิน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง, เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ, นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน