จองตั๋ว : วิธีการจองและชำระเงิน

การสำรองที่นั่งของสายการบินวันทูโกมีวิธีใดบ้าง
การสำรองที่นั่งของสายการบินวันทูโกสามารถทำได้ดังนี้
  1. ผ่านทางเว็บไซต์ fly12go.com
  2. ผ่านทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง (Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1126
  3. ผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของวันทูโก
  4. ผ่านทางสำนักงานขายตั๋วเดินทางของวันทูโกที่ท่าอากาศยานต่างๆ (รายละเอียด)
เมื่อสำรองที่นั่งแล้วจะต้องชำระเงินและรับตั๋วอย่างไร

ท่านสามารถเลือกวิธีการสำรองที่นั่งและชำระเงินค่าบัตรโดยสารได้ดังนี้

ในกรณีที่จองผ่านทางเว็บไซต์

ท่านสามารถชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิตวีซ่าหรือบัตรมาสเตอร์ ผ่านทางเว็บไซต์วันทูโก (fly12go.com) ท่านจะต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเดินทาง ด้วยการใส่ข้อมูลส่วนตัวและหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับไว้เป็นอย่างดี หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นท่านจะได้รับผลการยืนยันการสำรองที่นั่งพร้อม PNR CODE ผ่านทาง E-mail ของท่าน พร้อมกับมีการแจ้งข้อความเข้ามือถือของท่านในรูปแบบ SMS ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลยืนยันการสำรองที่นั่ง เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ในวันเดินทาง

ในกรณีที่จองผ่านเจ้าหน้าที่ สำรองที่นั่ง (Call Center 1126)

1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด, บัตรมาสเตอร์การ์ด และบัตรไดเนอร์คลับ

หลังจากที่ท่านแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางโดยสายการบินวันทูโก กับพนักงานสำรองที่นั่งของเราที่พร้อมและยินดีให้บริการ ทางพนักงานจะทำการสำรองที่นั่งด้วยความถูกต้อง เพื่อไม่ให้ท่านพลาดการนัดหมายที่สำคัญ และท่านสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะชำระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด, บัตรมาสเตอร์การ์ด และบัตรไดเนอร์คลับ เพียงท่านแจ้งข้อมูลบนหน้าบัตรเครดิตของท่าน ซึ่งทางบริษัทฯ มีระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้โดยสารอย่างสูง และหลังจากนั้นท่านจะได้รับ PNR CODE ซึ่งเป็น รหัสยืนยันการจอง เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ในวันเดินทาง

2. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 5 ธนาคาร

หลังจากที่ท่านทำการสำรองที่นั่งของท่านกับเจ้าหน้าที่แล้ว เพียงท่านนำรหัสการจอง (PNR CODE) ไปติดต่อชำระเงินได้ที่ธนาคาร ซึ่งทางสายการบินวันทูโกได้เปิดให้บริการด้วยกันทั้งหมด 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารนครหลวงไทย โดยท่านสามารถชำระได้โดยเงินสดและมีอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการครั้งละ 25 บาท (ยกเว้นธนาคารนครหลวงไทย) การชำระโดยผ่านธนาคารนั้น ท่านจะต้องชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง หลังจากทำการสำรองที่นั่ง หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องทำการส่งสำเนาเอกสารการชำระเงินมายัง Call Center ที่หมายเลข 0-2267-2760 เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน และในวันเดินทาง ท่านต้องนำใบชำระเงินของธนาคารตัวจริงไปติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เพื่อที่จะรับบัตรโดยสารไปทำการเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่อง

3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของร้าน 7-Eleven หรื่อร้านค้าที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส

หลังจากที่ท่านทำการสำรองที่นั่งของท่านกับเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านต้องยืนยันการจองด้วยการนำ Pay Code ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ ไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของร้าน 7-Eleven หรือร้านค้าที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ทำการลำรองที่นั่ง โดยมีค่าธรรมเนียมการบริการ 25 บาท หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จจากทางร้าน เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ในวันเดินทาง

ในกรณีจองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย

ท่านสามารถติดต่อขอรับบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจำหน่ายของวันทูโก ได้ทั่วประเทศ ที่มีสัญลักษณ์วันทูโก

ในกรณีจองที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์ขายของวันทูโกที่ท่าอากาศยาน

ท่านสามารถชำระค่าบัตรโดยสารได้ทั้งเงินสด หรือบัตรวีซ่า, มาสเตอร์การ์ด ในเวลาทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 - 20.00 น.