Charter Flight : Charter Flight

บริการเช่าเหมาลำ (Charter Flight Service) โดยโอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ เป็นบริการที่มีชื่อเสียงมานานในกลุ่มผู้ให้บริการรายหลักๆของการเช่าเหมาลำ เช่น ฟินแอร์, ลุฟแฮนซ่า, แอร์อินเดีย, พีเอไอ, แอลทียู, เมอร์พาติ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีของการให้บริการการเช่าเหมาลำ โอเรียนท์ไทย ได้เปิดให้บริการในเส้นทางต่างๆ มาแล้วมากมาย ดังเช่น สวีเดน เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ ตุรกี ฮังการี รัสเซีย จีน ฮ่องกง หมาเก๊า สิงค์โปร์ เสียมเรียบ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และ เกาหลี นอกจากนี้เรายังได้เคยให้บริการในการขนส่งผู้อพยพลี้ภัยภายใต้โครงการของสำนักงานการอพยพแห่งชาติของสหประชาชาติ การตั้งฐานรักษาความสงบของทหารออสเตรเลีย การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานีของเหล่าพลทหารเรือ กะลาสี และแรงงานระหว่างประเทศ รวมไปถึงการเดินทางไปนมัสการสิ่งอันเป็นที่เคารพในศาสนาอิสลามที่นครเมกกะของชาวมุสลิมในซาอุดิอาระเบีย นอกจากนี้โอเรียนท์ไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นสายการบินที่ทำหน้าที่ขนส่งเหล่าทหารรักษาความสงบทั่วโลกของสหประชาชาติอย่างเป็นทางการด้วย

สายการบินโอเรียนท์ไทยได้จัดรูปแบบของการให้บริการเช่าเหมาลำนี้ ทั้งสำหรับระยะทางไกล หรือ ใกล้ ตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย กัปตันผู้ขับเคลื่อนเหล่าเครื่องบินของโอเรียนท์ไทยและพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องนั้น ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนและพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ในการให้บริการท่านด้วยอัธยาศัยและการบริการในรูปแบบไทยๆ ที่พร้อมจะพาท่านไปยังจุดปลายทางด้วยความประทับใจและปลอดภัยตลอดเส้นทางการโดยสาร

กรุณาติดต่อ:
โทรศัพท์: (66) 2267 9922
แฟกซ์: (66) 2267 3216
อีเมล์