เที่ยวบิน & ราคา : ข้อเสนอพิเศษ :ราคาบัตรโดยสารสำหรับฤดูหนาว

ราคาบัตรโดยสารสำหรับฤดูหนาว

ราคาบัตรโดยสารสำหรับฤดูหนาว

ราคาบัตรโดยสารใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป โดยยึดจากวันเดิืนทางเป็นหลัก

  1. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
  2. กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
  3. กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
  4. กรุงเทพฯ-เชียงราย
  5. กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
  เพียง 1,250*    บาท
  เพียง 1,250*    บาท
  เพียง 1,500*    บาท
  เพียง 1,500*    บาท
  เพียง 1,500*    บาท

   

  โซน 1: สำหรับเส้นทางการบินของจังหวัดเชียงใหม่ และ ภูเก็ต ราคาบัตรโดยสารเที่ยวคือ 1,250* บาท
  โซน 2: สำหรับเส้นทางการบินของจังหวัดหาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และ เชียงราย ราคาบัตรโดยสารเที่ยวคือ 1,500* บาท

หมายเหตุ :
*ราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้ สำหรับตั๋วเที่ยวเดียว ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน 50 บาท และเงินชดเชยค่าน้ำมัน 300 บาท
*เส้นทางการบินจังหวัดเชียงราย ได้ย้ายจาก Zone 1 มาอยู่ในกลุ่มของ Zone 2 ผู้โดยสารที่ใช้บริการบัตร Access Card ของ Zone 1 รุ่นเดิม ยังสามารถใช้บัตรในการเดินทางในเส้นทางการบินของจังหวัดเชียงรายได้
*วันทูโก แอร์ไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จองตั๋ว