เที่ยวบิน & ราคา : ตาราง & เส้นทางการบินในประเทศ

 
ตารางการเดินทางในประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2548 - 25 มีนาคม 2549)
 
 
กรุงเทพฯ (BKK) - เชียงใหม่ (CNX)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง ระยะเวลา
1,5,6 OX134 07:45 08:55 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX126 09:45 10:55 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX130 10:50 12:00 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX124 15:15 16:25 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX122 17:50 19:00 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX128 19:30 20:40 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX120 20:30 21:40 ถึง 25 มีนา
เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ (BKK)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง ระยะเวลา
ทุกวัน OX121 07:55 09:05 ถึง 25 มีนา
1,5,6 OX135 09:30 10:40 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX127 11:30 12:40 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX131 12:35 13:45 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX125 17:05 18:15 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX123 19:35 20:45 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX129 21:15 22:25 ถึง 25 มีนา
 
กรุงเทพฯ (BKK) - เชียงราย (CEI)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง ระยะเวลา
ทุกวัน OX160 07:00 08:20 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX162 15:30 16:50 ถึง 25 มีนา
เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ (BKK)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง ระยะเวลา
ทุกวัน OX161 08:55 10:15 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX163 17:25 18:45 ถึง 25 มีนา
 
กรุงเทพฯ (BKK) - หาดใหญ่ (HDY)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง ระยะเวลา
ทุกวัน OX285 11:00 12:25 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX283 14:30 15:55 ถึง 25 มีนา
หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ (BKK)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง ระยะเวลา
ทุกวัน OX284 13:00 14:20 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX282 16:30 17:55 ถึง 25 มีนา
 
กรุงเทพฯ (BKK) - ภูเก็ต (HKT)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง ระยะเวลา
ทุกวัน OX267 11:25 12:45 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX61 18:55 20:15 ถึง 25 มีนา
ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ (BKK)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง ระยะเวลา
ทุกวัน OX266 13:25 14:45 ถึง 25 มีนา
ทุกวัน OX260 20:50 22:10 ถึง 25 มีนา
 
กรุงเทพฯ (BKK) - สุราษฏร์ธานี (URT)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง ระยะเวลา
ทุกวัน OX291 13:25 14:35 ถึง 25 มีนา
สุราษฏร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ (BKK)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง ระยะเวลา
ทุกวัน OX292 15:10 16:20 ถึง 25 มีนา
 
 

หมายเหตุ :
ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องบิน : โบอิ้ง MD82 ที่นั่ง : ชั้นประหยัด​ 172 ​ที่นั่ง
เครื่องบิน : โบอิ้ง 757 ที่นั่ง : ชั้นประหยัด​ 216 ​ที่นั่ง
เครื่องบิน : โบอิ้ง 747 ที่นั่ง : ชั้นธุรกิจ​ 12 ​ที่นั่ง​ /​ชั้นประหยัด​ 444 ​ที่นั่ง