เที่ยวบิน & ราคา : ตาราง & เส้นทางการบินต่างประเทศ

ตั้งแต่ 16 กันยายน 2548 - 15 ธันวาคม 2548
 
กรุงเทพฯ (BKK) - ฮ่องกง (HKG)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
ทุกวัน OX200 18:10 21:40
ฮ่องกง (HKG) - กรุงเทพฯ (BKK)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
ทุกวัน OX203 08:15 09:55
 
กรุงเทพฯ (BKK) - อินชอน (ICN)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
1,3,4,5,7 OX300 01:00 08:25
อินชอน (ICN) - กรุงเทพฯ (BKK)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
1,3,4,5,7 OX301 11:25 14:50
 
ภูเก็ต (HKT) - อินชอน (ICN)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
3,6 OX310 23:00 07:00+1
อินชอน (ICN) - ภูเก็ต (HKT)
วันเดินทาง เที่ยวบิน ออก ถึง
4,7 OX311 09:15 13:15
 

หมายเหตุ :
ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องบิน : โบอิ้ง 757 ที่นั่ง : ชั้นประหยัด​ 216 ​ที่นั่ง
เครื่องบิน : โบอิ้ง 747 ที่นั่ง : ชั้นธุรกิจ​ 12 ​ที่นั่ง​ /​ชั้นประหยัด​ 444 ​ที่นั่ง