ถาม & ตอบ : คำถามที่พบบ่อย

การสำรองที่นั่งของสายการบินวันทูโกมีวิธีใดบ้าง
การสำรองที่นั่งของสายการบินวันทูโกสามารถทำได้ดังนี้
 1. ผ่านทางเว็บไซต์ fly12go.com
 2. ผ่านทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง (Call Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1126
 3. ผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของวันทูโก
 4. ผ่านทางสำนักงานขายตั๋วเดินทางของวันทูโกที่ท่าอากาศยานต่างๆ (รายละเอียด)
เมื่อสำรองที่นั่งแล้วจะต้องชำระเงินและรับตั๋วอย่างไร

ท่านสามารถเลือกวิธีการสำรองที่นั่งและชำระเงินค่าบัตรโดยสารได้ดังนี้

ในกรณีที่จองผ่านทางเว็บไซต์

ท่านสามารถชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิตวีซ่าหรือบัตรมาสเตอร์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยท่านจะต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเดินทาง ด้วยการใส่ข้อมูลส่วนตัวและหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับไว้เป็นอย่างดี หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นท่านจะได้รับผลการยืนยันการสำรองที่นั่งพร้อม PNR CODE ผ่านทาง E-mail ของท่าน พร้อมกับมีการแจ้งข้อความเข้ามือถือของท่านในรูปแบบ SMS ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลยืนยันการสำรองที่นั่ง เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ในวันเดินทาง

ในกรณีที่จองผ่านเจ้าหน้าที่ สำรองที่นั่ง (Call Center 1126)

1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด, บัตรมาสเตอร์การ์ด และบัตรไดเนอร์คลับ

หลังจากที่ท่านแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางโดยสายการบินวันทูโก กับพนักงานสำรองที่นั่งของเราที่พร้อมและยินดีให้บริการ ทางพนักงานจะทำการสำรองที่นั่งด้วยความถูกต้อง เพื่อไม่ให้ท่านพลาดการนัดหมายที่สำคัญ และท่านสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะชำระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด, บัตรมาสเตอร์การ์ด และบัตรไดเนอร์คลับ เพียงท่านแจ้งข้อมูลบนหน้าบัตรเครดิตของท่าน ซึ่งทางบริษัทฯ มีระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้โดยสารอย่างสูง และหลังจากนั้นท่านจะได้รับ PNR CODE ซึ่งเป็น รหัสยืนยันการจอง เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ในวันเดินทาง

2. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 5 ธนาคาร

หลังจากที่ท่านทำการสำรองที่นั่งของท่านกับเจ้าหน้าที่แล้ว เพียงท่านนำรหัสการจอง (PNR CODE) ไปติดต่อชำระเงินได้ที่ธนาคาร ซึ่งทางสายการบินวันทูโกได้เปิดให้บริการด้วยกันทั้งหมด 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารนครหลวงไทย โดยท่านสามารถชำระได้โดยเงินสดและมีอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการครั้งละ 25 บาท (ยกเว้นธนาคารนครหลวงไทย) การชำระโดยผ่านธนาคารนั้น ท่านจะต้องชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง หลังจากทำการสำรองที่นั่ง หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องทำการส่งสำเนาเอกสารการชำระเงินมายัง Call Center ที่หมายเลข 0-2267-2760 เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน และในวันเดินทาง ท่านต้องนำใบชำระเงินของธนาคารตัวจริงไปติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เพื่อที่จะรับบัตรโดยสารไปทำการเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่อง

3. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของร้าน 7-Eleven หรื่อร้านค้าที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส

หลังจากที่ท่านทำการสำรองที่นั่งของท่านกับเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านต้องยืนยันการจองด้วยการนำ Pay Code ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ ไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของร้าน 7-Eleven หรือร้านค้าที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ทำการลำรองที่นั่ง โดยมีค่าธรรมเนียมการบริการ 25 บาท หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จจากทางร้าน เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ในวันเดินทาง

บริการส่งบัตรโดยสาร (Home Delivery)

อีกหนึ่งทางเลือก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการรับบัตรโดยสารของท่าน หลังจากที่ท่านได้สำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่แล้ว เพียงแต่ท่านแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการส่งบัตรโดยสาร โดยมีขอบเขตการให้บริการในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี มีค่าเนียมในการจัดส่งครั้งละ 100-150 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง) ท่านจะได้รับบัตรโดยสารหลังจากทำการสำรองที่นั่งหนึ่งวันทำการ

ในกรณีจองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย

ท่านสามารถติดต่อขอรับบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจำหน่ายของวันทูโก ได้ทั่วประเทศ ที่มีสัญลักษณ์วันทูโก

ในกรณีจองที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์ขายของวันทูโกที่ท่าอากาศยาน

ท่านสามารถชำระค่าบัตรโดยสารได้ทั้งเงินสด หรือบัตรวีซ่า, มาสเตอร์การ์ด ในเวลาทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 - 20.00 น.

ถ้าผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสำรองที่นั่ง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางจะต้องทำอย่างไร
กรุณาติดต่อ Call Center 1126 เพื่อเปลี่ยนข้อมูลการจองหรือการเดินทาง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 1. ในกรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งไว้โดยที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกกรณี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. ในกรณีที่ผู้โดยสารมีบัตรโดยสาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวันที่เดินทาง (ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ, เส้นทางการเดินทาง) ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้บนบัตรโดยสาร ซึ่งท่านจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. กรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (e-ticket) ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท/ท่าน/เที่ยว และจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเวลา 18.00 น.
ผู้โดยสารสามารถแจ้งยกเลิกเที่ยวบินได้หรือไม่
ทางสายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารยกเลิกเที่ยวบินได้ ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้น และทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสาร
อัตราค่าโดยสารของวันทูโก
วันทูโกเป็นสายการบินของคนไทย เพื่อคนไทย ราคาแบบไทย จะเป็นราคาเดียวกันทุกที่นั่ง ทุกวัน โดยท่านสามารถสอบถามอัตราค่าบัตรโดยสารได้ที่ Call Center 1126 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.
การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (CHECK IN)

1. เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

สิ่งสำคัญที่ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องนำมาใช้เพื่อการลงทะเบียนคือ บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรโดยสาร สำหรับท่านที่สำรองผ่านเว็บไซต์และชำระเงินโดยผ่านบัตรเครดิต (e-ticket) ท่านจะต้องแจ้งรหัสการจอง (PNR CODE) กับทางเจ้าหน้าที่ด้วย

2. ระยะเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนการเดินทาง

เคาน์เตอร์ลงทะเบียน เปิดให้บริการเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางของแต่ละเที่ยวที่กำหนดไว้ในตารางการบินล่วงหน้า 2 ชั่วโมง และจะปิดการให้บริการก่อนเวลาเดินทางของแต่ละเที่ยวบิน 40 นาที ผู้โดยสารสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ได้ที่เคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ของวันทูโก

3. สามารถเลือกที่นั่งได้หรือไม่

เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ผู้โดยสารสามารถระบุที่นั่งได้ โดยแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนยืนยันการเดินทางในวันเดินทาง

ต้องทำอย่างไรถ้าพลาดเที่ยวบิน
 1. ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสาร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการวันทูโกที่สนามบิน เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเที่ยวบินถัดไป หรือวันถัดไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 2. ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (e-ticket) กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ลงทะเบียน (Check In) เพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเที่ยวบินถัดไป หรือวันถัดไป โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ท่าน/เที่ยว
การเดินทางพร้อมผู้โดยสารที่ต้องให้บริการเป็นพิเศษ เด็ก คนชรา และสตรีมีครรภ์

สายการบินวันทูโก ได้แบ่งแยกประเภทผู้โดยสาร ดังนี้

ผู้โดยสารที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ถือเป็นผู้โดยสารทารก
ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 2-12 ปี ถือเป็นผู้โดยสารเด็ก
ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ถือเป็นผู้โดยสารผู้ใหญ่

 1. ถ้าผู้โดยสารเดินทางพร้อมทารก ทางสายการบินคิดค่าธรรมเนียมตามเส้นทางการบิน โดยสัดส่วนที่นั่งของ ผู้โดยสารคือ ผู้ใหญ่ 1 คนต่อทารก 1 คน
 2. ผู้โดยสารที่ต้องการการบริการเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ Call Center ในวันที่ท่านสำรองที่นั่ง หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน (Check In) ณ วันที่เดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่พิการ คนชรา มีความประสงค์จะใช้เก้าอี้รถเข็น (Wheelchair) ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ Call Center ในวันที่ทำการสำรองที่นั่ง ทางสายการบินมีบริการเก้าอี้รถเข็น ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านใช้เดินทางจากเคาน์เตอร์ลงทะเบียน (Check In) ไปยังเครื่องบินโดยสาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
 3. เด็กที่อายุระหว่าง 6-12 ปี ทางสายการบินอนุญาตให้เดินทางตามลำพังได้ โดยผู้ปกครองต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางสายการบินทราบก่อนเดินทาง
 4. สตรีมีครรภ์ทางสายบินอนุญาตให้ร่วมเดินทางได้ โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์ และต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการเดินทาง สำหรับสตรีที่อายุครรภ์ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เดินทาง
ข้อสงสัยในการนำสัมภาระขึ้นเครื่อง

1. สิ่งต้องห้ามที่ทางสายการบินไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องหรือติดตัวไป มีดังนี้

 • เข็มฉีดยา
 • วัตถุระเบิด
 • สารพิษต่างๆ
 • กระป๋องที่บรรจุแก๊สต่างๆ
 • สารไวไฟทั้งที่เป็นของเหลวและแก๊ส
 • สารกัมมันตภาพรังสี สารเคมีที่ทำปฎิกริยากับอากาศรุนแรง และสารชีวภาพอื่นๆที่มีออกซิเจนเจือปนสูง
 • วัตถุระเบิด
 • สารหรือวัสดุที่กัดกร่อนรุนแรง เช่น ด่างหรือกรด
 • ไม้ขีดไฟ
 • ไฟแช็ค

2. นำอาวุธปืนขึ้นเครื่องได้หรือไม่

วันทูโกอนุญาตให้ผู้โดยสารที่ต้องการนำอาวุธปืนหรือวัตถุมีคมขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำติดตัวหรือใส่กระเป๋าเดินทาง ผู้โดยสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร

3. นำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องได้กี่ใบ

ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ใบ โดยนำติดตัวได้น้ำหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม และใส่ใต้ท้องเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถ้าเกินจะคิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะเส้นทาง คือ เชียงใหม่ ราคากิโลกรัมละ 35 บาท, เชียงราย ราคากิโลกรัมละ 38 บาท, หาดใหญ่ ราคากิโลกรัมละ 45 บาท, ภูเก็ต ราคากิโลกรัมละ 40 บาท

ต้องทำอย่างไรหากสัมภาระสูญหาย
เมื่อผู้โดยสารพบว่าสัมภาระสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที หากไม่สามารถติดตามสัมภาระได้ ทางสายการบินจะชดใช้ค่าเสียหาย โดยคำนวณจากน้ำหนักสัมภาระในอัตรากิโลกรัมละ 350 บาท
อยากนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องจะได้หรือไม่
สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ คือสุนัขเพียงประเภทเดียว ผู้โดยสารต้องใส่กรงให้เรียบร้อย และขอความกรุณาแจ้งเจ้าที่ในวันที่ทำการสำรองที่นั่ง โดยคิดค่าธรรมเนียมตามน้ำหนักคือไม่เกิน 5 กิโลกรัม ราคา 250 บาท ถ้าเกิน บวกเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 50 บาท
มีการบริการอะไรบ้างบนเครื่องบิน
ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากพนักงานต้อนรับ และการบริการเครื่องดื่มร้อนและเย็น รวมทั้งของขบเคี้ยว โดยไม่คิดค่าบริการ
นโยบายวันทูโกเมื่อยกเลิกเที่ยวบิน

เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้โดยสาร นโยบายของสายการบินเมื่อยกเลิกเที่ยวบิน คือ

 1. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งในเที่ยวบินถัดไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 2. ผู้โดยสารสามารถเก็บบัตรโดยสารเพื่อใช้ในครั้งต่อไปได้ ตามอายุที่ระบุไว้บนบัตร
 3. ผู้โดยสารสามารถทำการคืนเงินได้เต็มจำนวน โดยจะได้รับคืนทันทีในวันที่ท่านดำเนินการทำเรื่องขอคืนเงิน
ต้องปฎิบัติอย่างไรเมื่อทำบัตรโดยสารสูญหาย

เพื่อความรวดเร็วของการดำเนินการในกรณีที่บัตรโดยสารสูญหาย ผู้โดยสารต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ผู้โดยสารต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ แทนบัตรโดยสารเดิมที่สูญหาย
 2. เอกสารที่ผู้โดยสารต้องนำมาใช้ประกอบในการยื่นคำร้อง

  - ใบแจ้งความบัตรโดยสารสูญหายฉบับจริง ที่ออกโดยสถานีตำรวจ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้โดยสารเท่านั้น
ผู้โดยสารสามารถนำเอกสารมาติดต่อขอคืนเงิน ตามมูลค่าบัตรโดยสารใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท หลังจากยื่นคำร้อง 2 เดือน จึงจะได้รับเงินคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการนำบัตรโดยสารเดิมมาใช้เดินทางจริง

ติดต่อเรา หากท่านมีปัญหาหรือคำถามต่างๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในนี้ โดยผ่านทาง หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1126 เรายินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะไขข้อสงสัยของท่าน